Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu

Przywiązujemy dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

Jakie dane zbieramy

Dane zbierane w formularzu kontaktowym.

Abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie dotyczące naszej działalności czy też prośby o zapytanie ofertowe prosimy Państwa w treści formularza kontaktowego o podanie następujących danych osobowych:

• imię i nazwisko,

• adres e-mail,

• nr telefonu

Dlatego zostali Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

Niezależnie, niektóre dane zbierane są automatycznie – podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące tej wizyty, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie.

Kto jest administratorem i jak się z nim skontaktować.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zbigniew Pulchny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pulchny Zbigniew Firma Ogrodnicza “OGRÓD” z siedzibą w  Szczerbicach (44- 293) przy ul. Sumińskiej 4a (dalej również: Administrator) z którym można się również skontaktować pisząc na adres e-mail: biuro@ogrod.info.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane.

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu będą przetwarzane w następujących celach:

• odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania zadane w formularzu kontaktowym;

• kontaktu w sprawie oferty oraz prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta;

• sprzedaży produktów i usług;

• związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk,

• archiwizacji; spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Zbigniewie Pulchny

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

• udzielona zgoda;

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

• niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

• niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa maile, pisma i wnioski.

Kto będzie odbiorcą Państwa danych i gdzie będą one przekazywane

Państwa dane (jedynie w zakresie danych zbieranych w sposób zautomatyzowany nie danych przekazanych w treści formularza kontaktowego) mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

• prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);

• wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics;

• wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google Adwords).

Państwa dane mogą być przekazywane:

• procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu;

• firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;

• kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;

• podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

• przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;

• okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora;

• okres niezbędny do świadczenia usług i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;

• okres na jaki została udzielona zgoda (czas w jakim nie została ona wycofana).

Jakie mają Państwo prawa:

Mają Państwo prawo do:

• żądania dostępu do Państwa danych osobowych;

• sprostowania danych;

• żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

• usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych;

• przeniesienia Państwa danych osobowych.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Państwa dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, Administrator w większości przypadków nie są w stanie zidentyfikować Państwa osoby. Zatem jeśli chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, mogą Państwo zostać poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Państwa.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na skrzynkę: biuro@ogrod.info.pl.

Wykorzystywanie plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzają Państwo nasz serwis i które jego elementy najbardziej Państwa interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisu do Państwa potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Mają Państwo prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Państwa urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, należy zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze. Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Szczerbice, 25.05.2018 r.